dilluns, 19 d’octubre de 2009

Interessant i curiós

El reportatge de l’AVUI, de 19 d’octubre, concretament a les pàgines 28 i 29 sobre l’Ajuntament de Barcelona. Els dos títols són ben significatius.

El primer: “L’Ajuntament ha inflat en un 60% la nòmina d’alts càrrecs”.

El segon: “Vinga canongies”.

Tot això sobta, quan s’han sentit “discursets” de responsables municipals fent ostentació de la supressió de determinades partides totalment simbòliques quan no irrellevants.

Saben perfectament el que és econòmicament important i el que no ho és, i els sous ho són, i encara més els dels alts càrrecs.

Que han de començar a col·locar persones concretes de la Secta per si perden l’Ajuntament de Barcelona? Falta un any i mig per les eleccions municipals! Si continuen així hauran d’ampliar les dependències municipals!

El canvi de color polític a l’Ajuntament de Barcelona, cada dia esdevé més urgent i necessari!

diumenge, 18 d’octubre de 2009

Responsabilitat i frivolitat

A l’AVUI, de 18 d’octubre, hi coincideixen dos textos interessants i que no deixen de ser, en certa forma, complementaris.

En primer lloc l’entrevista a Àngel Castiñeira: El títol-resum evidencia clarament el fons de les respostes “No podem aspirar a un país d’excel·lència amb uns polítics mediocres”. Un consell, llegiu-vos tota l’entrevista. Val la pena.

A la pàgina 28 del mateix diari, l’article de Gonzalo Baratech titolat “En marxa cap al precipici” és per no dormir. L’exposició que fa de la situació econòmica de l’Estat Espanyol i de la frivolitat de Rodríguez Zapatero i del seu equip actual és letal.

Com molt bé exposa el Sr. Baratech l’estil ZP pot deixar un deute públic que no l’arribaran a pagar ni els nostres néts.

El govern espanyol ha estat advertit per diferents institucions europees i d’altres de tipus global, però la frivolitat i la inconsciència a nivell de política econòmica del govern socialista
fa inviable qualsevol rectificació a fons de la situació.

El curt termini sembla ser l’única política possible d’aquests autèntics irresponsables.

Farem bé els catalans d’anar-nos plantejant la independència per sortir d’aquesta ratera que és l’Estat Espanyol.